Privacyverklaring

Doordat u gebruik maakt van onze diensten is het nodig om een aantal persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wanneer u uw gegevens achterlaat geeft u Montagebedrijf Zoer toestemming deze gegevens te verwerken.

Uw gegevens worden door ons niet gedeeld met derden. Montagebedrijf Zoer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en/of onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

U kunt ten allen tijden uw verleende toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar: info@zoermontagebedrijf.nl .Uw gegevens worden in dat geval volledig verwijderd uit onze database.
Actie!